Tuesday, January 27, 2009

Dedikasi 1-Prolog

Dedikasi ini saya tujukan untuk sahabat-sahabat saya yang saya kasihi kerana Allah. Semoga kalian semua berada di bawah lembayung Rahmat dan Kasih Sayang Allah.

Ya Allah
bentuklah dirinya menjadi hamba yang cukup kuat
ketka lemah
dan cukup berani menghadapi diri sendiri
ketika takut

jadikanlah dia
hamba yang selalu memiliki rasa bangga
dan keteguhan dalam kekalahan
rendah hati serta jujur dalam kemenangan

bentuklah dia menjadi hamba yang kuat dan mengerti
mengetahui dan kenal akan diri sendiri
adalah dasar dari segala ilmu yang benar

Ya Allah...
janganlah dirinya dibimbing atas jalan yang mudah dan lemah
bimbinglah dia dibawah tempa dan desak kesukaran tentangan hidup

bimbinglah dia
supaya teguh berdiri di tengah badai
berbelas kasih kepada mereka yang jatuh
bentuklah dia menjadi hamba yang berhati bening
dengan cita meninggi langit
seorang hamba yang sanggup memimpin diri sendiri
sebelum ia berhajat memimpin orang lain
seorang hamba yg menjangkau ke hari depan
tetapi tidak lupa akan masa lampau

Ya Allah...
dan setelah segala menjadi miliknya
semoga dia dilengkapi hati yang ringan untak bersungguh hati
tetapi jangan sesekali menganggap dirinya
terlalu berkesungguhan

berikanlah kepadanya kerendahan hati
kesederhanaan dari keagungan hakiki
fikiran cerah dan terbuka
bagi sumber kearifan dan kelembutan
dari kekuatan sebenarnya

Dan aku akan berbisik
"Hidupnya tidaklah sia-sia"
dan dia bakal melafazkan
"Hayatku Penuh Bermakna"

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...