Monday, September 9, 2013

SENARAI SEMAK SKIM PEMBIAYAAN PENINGKATAN PERNIAGAAN


SENARAI SEMAK PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENINGKATAN PERNIAGAAN (SPPP)

7. Kertas Kerja (permohonan lebih RM50,000.00/Syarikat Sdn Bhd) termasuk:
(a) Penyata Untung Rugi bagi tempoh tidak kurang daripada 6 bulan terakhir
(b) Kunci Kira-kira Terkini
(c) Aliran Wang Tunai bagi tempoh 3 tahun, dengan tahun pertama dipecahkan mengikut bulan
(d) Unjuran Penyata Untung Rugi bagi tempoh 3 tahun, dengan dipecahkan mengikut tahun
(e) Asas Perkiraan Jualan/Pendapatan, kos pengeluaran dan perbelanjaan bagi unjuran penyata untung rugi

8. Salinan Perjanjian Sewa Kedai, Bengkel atau Kilang
9. Salinan Perjanjian Perkongsian (bagi syarikat perkongsian)
10. Salinan Penyata Bank bagi tempoh 6 bulan
11. Salinan Surat Kelulusan pinjaman/ overdraf sekiranya masih mempunyai baki
13. Pelan serta sebut harga sekiranya tujuan pembiayaan untuk ubahsuai bangunan
 
15. Syarikat Sendirian Berhad, sila kemukakan:
(a) Salinan Laporan Kewangan & Akaun Beraudit bagi tempoh 3 tahun terakhir. (Sekiranya akaun terakhir belum diaudit, kemukakan deraf akaun yang akan diaudit)
(b)S alinan "Memorandum & Articles of Association"
(c) Salinan Borang 9 - Perakuan Perbadanan Syarikat Sendirian Berhad.
(d) Salinan Borang 24 - "Return of Shares" , yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat.
(e) Salinan Borang 44 - "Notice of Situation of Registered Office", yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat(jika berkenaan)
(f) Salinan Borang 48A - "Statutory Declaration By A Person Before Appointment As Director", yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (Bagi semua ahli Lembaga Pengarah)
(g) Salinan Borang 49 - "Return Giving Particulars in Register of Directors, Manager and Secretaries", yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat. (h) Salinan Borang 32 A - "Transfer Of Share / *Debentures" yang disahkan oleh Pendaftar Syarikat (jika berkenaan)
(i) Resolusi-Resolusi bagi perkara berikut:-
(i) Memohon dan menerima pembiayaan MARA
(ii) Kebenaran penggunaan meteri (seal) syarikat pada surat perjanjian.
(iii) Pemberian kuasa kepada pengarah-pengarah syarikat untuk menandatangani surat-surat perjanjian.
(iv) Pemberian kuasa kepada wakil syarikat bagi berurusan dengan MARA berkenaan permohonan pembiayaan.
C. Cagaran Tanah
1Salinan fotostat geran tanah
2Surat persetujuan mencagarkan tanah oleh pemilik tanah (Jika berkenaan)
3Surat kebenaran mencagarkan tanah daripada pihak berkuasa (jika berkenaan)
4Surat atau sijil carian tanah (Pejabat Tanah)
5Salinan laporan penilaian tanah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...