Thursday, July 10, 2008

10 PENYEBAB HATI MATI

Sepuluh penyebab hati mati

Syaqiq Al-Balkhi berkata: “suatu saat Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Bashrah,maka orang yang mengetahui kedatangannya berkumpul mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya tentang firman Allah [Al-Mukmin:60]

Orang yang bertanya itu selanjutnya berkata:’padahal kami sudah sering berdoa, tetapi Allah tetap tidakmengabulkan doa kami.’

Ibrahim bin Adham kemudian berkata:

“wahai penduduk Bashrah, sesungguhnya hati kalian telah mati oleh sepuluh sebab, maka bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kalian.

Sepuluh faktor itu adalah:

1. kalian mengenal Allah, tetapi tidak mahu menunaikan hakNya(tidak mahu beribadah kepadaNya sesuai yg diperintahkan)

2. kalian suka membaca kitab Allah, tetapi tidak mahu mengamalkannya

3. kalian mengetahui iblis itu musuh,tetapi tetap mengikuti perintahnya

4. kalian menyatakan cinta kepada rasulullah s.a.w, tetapi meninggalkan sunnahnya

5. kalian menyakan cinta syurga, tetapi tidak mahu mengamalkan amalan ahli syurga

6. kalian mengakui takut seksa neraka, tetapi tetap juga melakukan dosa

7. kalian menyakini bahawa kematian itu haq, tetapi tidak pernah menyiapkan bekal untuk menghadapinya

8. kalian selalu memperhatikan aib orang lain, tetapi tidak mahu memperhatikan aib sendiri

9. kalian senang makan rezeki allah, tetapi tidak pernah bersyukur kepadaNya

10. kalian sering mengubur orang mati, tetapi tidak mahu mengambil pelajaran darinya

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...