Monday, January 20, 2014

CATATAN AMAL YANG BERTERUSAN WALAUPUN SAKIT


CATATAN AMAL YANG BERTERUSAN WALAUPUN SAKIT

Dari Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila Allah Azza wa Jalla menimpakan seorang hambanya yang muslim dengan kesakitan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang malaikat:

"Teruskan mencatit semua amal kebaikan yang dia biasa mengerjakannya (ketika dalam keadaan sihat)."

Kemudian Dia memberi kepadanya kesihatan, Dia membersihkan dan mensucikannya (dengan membersihkan dosa-dosanya). Dan apabila Dia mencabut rohnya, Dia mengampuni dan merahmatinya.

(HR Abu Ya'la, Musnad Ahmad dan Majma uz Zawaid)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...